Vraag mensen waar ergonomie voor staat en tien tegen één dat het antwoord beperkt blijft tot RSI, muisarm, toetsenbord, beeldscherm en fysieke belasting. Vaak is het juist de onwetendheid van de gebruiker (of diens begeleider) die klachten kunnen veroorzaken of in stand houden. De onwetendheid begint al bij het onvoldoende bewust zijn van lichamelijke reacties zoals spierspanning bij verkeerde houdingen of verkeerd gebruik van muis, toetsenbord en monitorscherm. Of neem het intensief gebruik van een laptop of tablet met een gebogen nek. Het op een juiste wijze instellen van de bureaustoel met als doel het lichaam op een juiste manier ondersteunen. Hierdoor zien wij het als onze taak om juist die onwetendheid tot speerpunt te maken en het opvoeren een lagere prioriteit van ergonomische hulpmiddelen te geven. Uiteraard gaat bewustmaking en de inzet van de juiste ergonomische hulpmiddelen bij het oplossen van RSI/KANS gerelateerde klachten wél samen.