Klachten aan armen, nek en/of schouders (KANS) vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. Ruim 30% van de professioneel gebruikers van computers en aanverwante hardware zoals tablets, mobiele telefoons en laptops, rapporteert KANS in 2020. Ruim 10% van de verzuimdagen wordt toegeschreven aan KANS. Hiervan bedraagt ruim 19% chronische klachten - dit zijn klachten die langer dan 3 maanden bestaan. Een groot deel van deze klachten bestaan uit bovenrug-nek-schouderregio. Bij een kleiner deel in de elleboog-onderarm-pols-handregio. Opmerkelijk is dat 43% van alle klachten combinatieklachten zijn dus van regio naar regio gaan. Onder arboprofessionals en personeelsadviseurs wordt nog vaak gesproken over 'repetitive strain injuries' (RSI). Het grote onderscheidt tussen KANS en RSI is dat RSI meer een paraplubegrip is waar zowel a-specifieke als specifiek te benoemen klachten vallen en bij KANS meer de specifieke, para-medisch erkende klachten. Het gebruik van RSI en KANS door elkaar is verwarrend. De term RSI wekt de indruk dat het gaat om een letsel, terwijl er vaak geen specifieke afwijking is. Ook suggereert de term RSI dat repeterende belasting de oorzakelijke factor is van het letsel. Soms is dat juist maar vaak ook niet, en ook kan er sprake zijn van een combinatie van facturen. Hierdoor is een bredere, meer holistisch analyse vaak de insteek om een oorzakelijk verband aan te geven tussen mens, werk en zijn omgevingsfactoren.